top of page

Post HBO MRI opleiding 

2012 2013

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal

2017

Treant ziekenhuizen in samenwerking met het UMCG

2019

Treant Ziekenhuizen

2023
 


MRI Training & Consultancy heeft de mogelijkheid om in uw ziekenhuis een Post HBO cursus Magnetische Resonantie te organiseren.
Deze Post HBO cursus is opgesteld naar aanleiding van en voldoet aan de bekwaamheidseisen MBB'er werkzaam op de MRI, opgesteld door de NVMBR (concept versie).Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Post HBO MRI opleiding / Online MRI-plus opleiding:

 

 • er zal les gegeven worden op HBO niveau

 • deelnemers moeten in het bezit zijn van een diploma radiodiagnostissch laborant (MBRT of in-service)

 • er is geen vrijstelling (ook niet voor MBRT studenten met de minor MRI)

 • de duur van de cursus zal minimaal 100 contacturen zijn (volgens de richtlijnen van het CPION), aantal dagen en uren per dag is in overeenstemming

 • het aantal zelfstudie uren komt neer op 150 uren, het aantal uren per week studiebelasting is afhankelijk van de uiteindelijke duur van de cursus. Dit wil zeggen dat de 100 uren verdeelt worden over een aantal weken, waarbij totaal aantal weken de uiteindelijke duur van de cursus zal bepalen.

 • totale studiebelasting komt uit op 250 uren

 • contracten voor deze incompany opleiding worden met het ziekenhuis wat de cursus afneemt afgesloten, niet met individuele deelnemers

 • studiemateriaal in de vorm van hand-outs zullen beschikbaar gesteld worden of in de vorm van prints en zullen beschikbaar zijn op een hiervoor speciaal ontworpen website

 • studiemateriaal in de vorm van het boek MRI in Practice of MRI from Picture to Proton zal zelf aangeschaft moeten worden

 • de cursus zal afgesloten worden met een examen, dit examen bestaat uit 2 delen nl. een eindpresentatie of essay en een schriftelijk examen. De weegfactor van de eindpresentatie of essay zal 1/3 zijn van het totale examen, het schriftelijk examen zal voor 2/3 meetellen

 • de cursus is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister paramedici en na het positief afsluiten van het examen kunnen bijscholingspunten bijgeschreven worden voor het kwaliteitsregister paramedici(St. ADAP)

 • bij het positief afsluiten van het examen zal er een diploma uitgereikt worden

 • bij het niet behalen van het schriftelijk examen kan er een herkansing aangevraagd worden. Deze herkansing is of schriftelijk of mondeling, in overleg met de cursist en in overleg met de opdrachtgever

 • er is geen herkansing voor de eindpresentatie 

Meer informatie:

Informatie over cursusinhoud en de leerdoelen van deze post HBO MRI opleiding: 

Informatie over de mogelijkheden van een incompany Post HBO MRI opleiding in uw ziekenhuis kunt u kontakt opnemen met Marion Heeren via het contactformulier.

bottom of page